Zaproszenie - Chorbewerb

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Zaproszenie

Vorjahre / passed > 2018 > polski

55. Międzynarodowy Konkurs Śpiewu Chóralnego 2018
Castle of Porcia
Spittal an der Drau - Karyntia – Austria


Do wszystkich przyjaciół Muzyki Chóralnej!

Chcielibyśmy przedstawić wam zapowiedź 55
. Międzynarodowego Konkursu Śpiewu Chóralnego 2018 na Zamku Porcia, Spittal an der Drau, w Karyntii (Austria). Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału konkursie.

Od 1964 roku wiele chórów z całej Europy, a także z innych kontynentów z powodzeniem uczestniczyło w naszym konkursie. Jesteśmy pewni, że Państwa chór również może być zainteresowany wzięciem w nim udziału. Powitamy Państwa z radością.

Patronat:

• Austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury
•Regionalny Rząd Karyntii
•Austriackie Radio • Studio Karyntia
•Wydział Kultury Urzędu Miasta Spittal an der Drau
•Singkreis Porcia, Spittal an der Drau

Organizatorzy konkursu :

•Wydział Kultury Urzędu Miasta Spittal an der Drau ,
9800 Spittal an der Drau , Burgplatz 1
Tel . +43 47 62 56 50 223
Fax: +43 47 62 32 37
E -mail: info@chorbewerb-spittal.at
(organizacja)

•"Singkreis Porcia" Spittal an der Drau

Strona domowa: www.singkreis-porcia.at


• Pytania dotyczące muzyki:

Bernhard Wolfsgruber


Czas i miejsce:

5 lipca – 8 lipca 2018
Porcia Castle, Spittal an der Drau, Karyntia, Austria

Kategorie:

Kategoria A: Kompozycje chóralne, klasyczne i współczesne (Nagroda Günther Mittergradnegger
)
Kategoria B: Pieśni folkowe

Harmonogram:

Czwartek, 5
lipca

20.30 - Koncert inauguracyjny "Singkreis Porcia"

Piątek, 6 lipca

19.00 -  Konkurs w kategorii B (Pieśni folkowe)

Sobota, 7 lipca

09.30 - Konkurs w kategorii Stadtsaal (obowiązkowe utwory chóralne)
19.00 -  Konkurencja w kategorii A (utwory chóralne)

Niedziela, 8 lipca

11.00 - Nieformalny śpiew w Millstatt
19
.00 - Wręczenie nagród i koncert laureatów


Nagrody:

Kategoria (Chór):

1. miejsce - 1500 Euro
2. miejsce -  900 Euro
3. miejsce -  600 Euro
Nagroda Günther Mittergradnegger
za najlepszą interpretację utworu współczesnego - 1000 Euro
Kategoria B (Pieśni folkowe):

1. miejsce - 1000 Euro
2. miejsce - 700 Euro
3. miejsce - 500 Euro
Nagroda Publiczności

Nagrody będą przyznawane przez międzynarodowe jury ekspertów, których decyzja jest niezależna i nie podlega dyskusji.


WYMAGANIA OGÓLNE


Koszty podróży:

Koszty podróży do i z Spittal an der Drau pokrywa chór.
Dodatkowe, niewymienione koszty w Spittal powinny być pokryte przez chór.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie będą oferowane przez organizatorów od czwartku 5
. lipca ( kolacja) do poniedziałku 9. lipca 2018 (śniadanie ).
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w hotelach, internatach, schroniskach i kwaterach prywatnych. Zakwaterowanie w pokojach więcej niż dwuosobowych oraz pokoje jednoosobowe tylko dla dyrygentów i kierowców.
Przedłużenie pobytu w Spittal an der Drau będzie możliwe na własny koszt, jeśli zostanie zgłoszone z wyprzedzeniem.

Uczestnicy:

Darmowe noclegi i jedzenie będzie dostarczane do:
- Dyrygenta
- Śpiewaków ( 45 osób na max.)
- Osób, które mogą oficjalnie towarzyszyć chórowi jako prezesi, tłumacze itp. ( max. 3 osoby)
- Jednego lub dwóch kierowców autobusu

Tłumacz:

Akompaniament osoby niemieckojęzycznej rekomendowany

Pomoc:

Chóry będą osobiście wspierane przez członków "Singkreis Porcia" podczas całego konkursu.

Udział:

Należy poinformować o chęci wzięcia udziału
w konkursie nie później niż do 31 stycznia 2018 roku (przyjazd do  Kulturamt )
Wypełnić komputerowo załączony formularz.
Wraz z prośbą o wzięcie udziału należy przesłać :
Krótki zarys powstania chóru i opis jego działań (proszę skorzystać z załączonego formularza);
Aktualne zdjęcie chóru  - bez taśm lub płyt CD . Zdjęcia do druku wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być w wysokiej rozdzielczości.

Adres:

Stadtgemeinde Spittal an der Drau
Kulturamt
Burgplatz 1
A- 9800 Spittal an der Drau
Austria
Fax: +43 47 62 32 37
email: entry@chorbewerb-spittal.atUczestnictwo:

Konkurs przeznaczony jest dla chórów mieszanych.
Chór nie może mieć więcej niż 45 śpiewaków, ale musi mieć minimum 16 wykonawców.
Śpiewacy muszą być amatorami, z wyjątkiem dyrygenta.
Chóry muszą wziąć udział w obu kategoriach (A i B ).
Ostatecznego wyboru uczestników spośród zarejestrowanych chórów dokona Jury.

REGULAMIN - Kategoria A

Chór musi zaśpiewać 3 obowiązkowe utwory i program wybrany indywidualnie (max.10 min, dozwolony również jazz czy pop)
Obowiązkowe utwory chóralne w konkursie 2018
:Claudio Monteverdi (1567 - 1643) - Quelle augelin che canta - Universal Edition - UE32065
Edvard Grieg
(1843 - 1907) - Wie bist Du doch schön - Verlag Ferrimontana - EF1234
Christoph Ehrenfellner (*1975) - Auftragskompostition -
(Nowa kompozycja na Konkurs Śpiewu Chóralnego )

Arkusze z nutami zostaną wysłane wraz z dokumentami o kwalifikacji chóru (w lutym 2018
r.).
Chór musi śpiewać a cappella. Akompaniament pianina jest zabroniony.

Werdykt Jury zostanie ogłoszony publicznie zaraz po zakończeniu konkursu. Uwzględnia on następujące aspekty: intonację, śpiew chóru, dynamikę,  poczucie rytmu i wyczucie stylistyczne.
Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Günther Mittergradnegger
za najlepszą interpretację utworu współczesnego.

REGULAMIN - Kategoria B

- Zapraszamy do wyboru 3 lub 4 pieśni ludowych charakterystycznych dla Państwa kraju (Max. 10 min.).  Jedna z nich może być wykonywana w małych grupach (minimum 4 śpiewaków).
- Program powinien zawierać co najmniej jeden utwór w tradycyjnej ludowej aranżacji (dozwolone unisono) , jak i ludowe adaptacje charakterystyczne dla danego kraju pokazujące muzyczny potencjał chóru.
- Państwa program powinien być śpiewany i prowadzony na pamięć.
- Dopuszczona jest tylko muzyka wokalna i akompaniament instrumentów typowych dla kraju pochodzenia z wyjątkiem fortepianu.
- Werdykt Jury zostanie ogłoszony publicznie zaraz po zakończeniu konkursu. Uwzględnia on następujące aspekty: intonację, śpiew chóru, dynamikę, poczucie rytmu i wyczucie stylistyczne.
- Stroje narodowe mile widziane!

(Translation: Kasia Milczewska -
dziękuję!)

 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü